Pripadnost...

Prakticiram shema psihoterapijo, ker deluje učinkovito! Dr. Jeffrey Young je ustanovitelj shema terapije. To je novi psihoterapevtski pristop, ki povdarja pomembnost celotnega pristopa klientu v primerjavi z drugimi psihoterapevtskimi pristopi, ki so usmerjeni samo na en del človeške osebnosti. Shema psihoterapija predstavlja integrativno psihoterapijo, ker združuje teoretske elemente iz kognitivno-vedenjske terapije, psihodinamične terapije, Gestalt terapije, teorije navezanosti, teorije objektnih odnosov, konstruktivizma in terapije osredotočeno na čustva.

Osnova shema psihoterapije je zasnovana na temelju, da je počutje in vedenje prepleteno z dojemanjem sveta posameznika. Shema psihoterapija uporablja strategije, v katerih psihoterapevt pomaga klientu pri zaznavanju in razumevanju svojih težav, ter pri spreminjanju miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev.  

Občutja, misli in vedenje močno vplivajo en na drugega, kar pomeni, da je orodje, za ozdravitev in boljše počutje, že znotraj vsakega posameznika. Potrebno se je le naučiti, kako ga pravilno uporabljati in tukaj se prične naše delo.

PSIHOTERAPEVTSKA PARADIGMA

Shema psihoterapija pomeni razvijanje dinamičnega in sočutnega odnosa psihoterapevta do klienta. Namen pristopa je pomagati klientu doseči in ohraniti najboljše psihofizično počutje in zdravje. Sočuten pristop, kot avtentično človeško dejanje, terapevt izraža skozi kvalitete sočutja, kompetentnost, vestno zavedanje, zaupanje in zavezanost strokovnosti in etičnosti.

Razumemo in ocenjujemo svet skozi naše individualne sheme (filtre, vzorce, prepričanja). Ti vzorci (naša stališča, stili in razumevanja) vplivajo na to, kako si razlagamo dogodke v našem življenju. Te sheme določajo naš odziv na okolico in s tem tudi odziv okolice na nas. Nekatere sheme so konstruktivne, realne in logične, medtem kot so druge uničevalne, fragmentirane in izkrivljene. Če gledamo in razumemo naš svet skozi negativne sheme, ki so jih ustvarili pretekli dogodki, potem dopuščamo preteklosti, da usmerja vašo sedanjost in bodočnost. Na primer. Isti dogodek sproži dva različna odziva v dveh ljudeh. Zakaj? Vsaka oseba si razlaga dogodek skozi svoj filter. Shema ene osebe vidi problem kot priložnost, shema druge oseba pa kot propad.

Model shema psihoterapije predpostavlja, da so negativne sheme produkt našega dosedanjega življenja in se razvijejo kot rezultat motenj v zgodnjih odnosih, napačne vzgoje ali nezadovoljenih ključnih čustvenih, socialnih, osebnostnih potreb v otroštvu in  adolescence.  V modelu shema psihoterapije je razvrščen v pet področij oziroma domen. Te so:

  • Domena I, prekinitev in zavrnitev, to so sheme, ki preprečujejo razvoj zdravih odnosov.
  • Domena II, motnje avtonomije in zmogljivosti, to so sheme, ki preprečujejo razvoj sebe kot odrasle osebe.
  • Domena III, motnje meja, to so sheme, ki vplivajo na pomanjkanje samokontrole in spoštovanja meja.
  • Domena IV, usmerjenost v drugega, to so sheme, katere se fokusirajo na potrebe drugih namesto svojih.
  • Domena V, pretirana previdnost, čuječnost, ali zavrtost, to so sheme, ki dajo prednost izogibanju neuspehom in neupoštevanjem želja ter čustev.

Ko doživljamo konflik ali tesnobo, naši neprimerni stili odzivanja so: boj, beg ali zamrznitev. To se pravi, v modelu shema psihoterapije ob določeni grožnji (da se izogne premočnim čustvom in bolečin, katere sproži shema), oseba razvije tri možne neprilagojene stile vedenja: prekomerna kompenzacija, izogibanje in predaja.

V shema psihoterapiji je poudarek na kogniciji (mislih), afektu in vedenju z namenom, da se ponovno ojačajo in okrepijo viri, s pomočjo katerih se osebnost klienta v psihoterapiji redifinira. Focus psihoterapije je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialnih in duhovnih dimenzij.  Da bi živeli boljše življenje, moramo priznati obstoj teh shem, ki determinirajo naš način dojemanja (sprejemanja) našega sveta.

Shema psihoterapija ima tri faze: anamnezo, edukacijo in spremembo. Cilj psihoterapije je preusmeritev klientovega samodestruktivnega procesa tako, da sam prepozna zgodnje neprilagojene sheme (vzorce), jih spremeni in s tem prepreči nadaljnja izkrivljanja ali fragmentacijo. Namen shema psihoterapije je pomagati klientu izpolniti svoje čustvene potrebe, obvladati frustracijo in stiske na prilagodljive načine in tako doseči najboljše psihofizično delovanje.

 

PSIHOTERAPIJA/SVETOVANJE VKLJUČUJE

a) ANAMNEZA

Ugotavlja klientove želje, cilje, potenciale in ambicije

b) PSIHOTERAPIJA/EDUKACIJA
Uči klienta zdravih shem, odkrivanje in razvijanje njegovih sposobnosti za doseganje ciljev 

c) SPREMLJANJE
Ocenjuje uspeh psihoterapije 

“Dokler nečesa ne sprejmemo, tega tudi ne moremo spremeniti.” (Carl G. Jung)

Vprašajte me

Izpolnite obrazec ali mi pošljite mail
na drmarjeta@psihoterapevt-koper.si

ter lahko tudi pokličete na
+386 (0) 31 799 595

Google maps lokacija

Misel

Če utemnino našo luč, zato da bo od drugega bolj žarela, cel svet postane  temačen.

ČLANSTVA - MEMBERSHIPS:
abct
     ishmocbnbccanadian APA logo

logo
Nudimo strokovno, specializirano psihoterapevtsko pomoč, prilagojeno vašim potrebam.

Zagotavljamo  topel človeški odnos in prijazno okolje, ki sta nepogrešljiva za naš skupen uspeh.

Kontakti

Dr. Marjeta Ritchie
R.N., B.S.N., M.S.N., M.A., Ph.D.

Ritchie d.o.o.
Pristaniška 3, 6000 Koper

Mobilni telefon: +386 (0)31 799 595
Email: drmarjeta@psihoterapevt-koper.si

Google maps lokacija

facebook grey

Ritchie d.o.o.© 2021 Vse pravice pridržane.   Avtor strani  O piškotkih